Oil Quality Sensor (OQS) toepasbaar in alle applicaties en olie soorten. Waar olie het levensbloed van de installatie is. Voorkom downtime van Equipment.
 

FAQ – 17 Veel gestelde vragen

Vragen over de Oil Quality Sensor en de toepassing Olieconditie monitoring

Wat meet een Oil Quality Sensor

De Oil Quality Sensor meet de chemische verandering (degradatie) in de olie. Deze veranderingen ontstaan door externe invloeden op de olie. Zoals water, vuildeeltjes, temperatuur, belasting, gebruiksduur, oxidatie, verlies van additieven, verkeerde toevoeging van olie, vermenging met andere vloeistoffen zoals brandstoffen.

Hoe werkt de Oil Quality Sensor

De sensor meet de elektrochemische eigenschap van de olie, alle invloeden die de olie kunnen doen degraderen veranderen deze eigenschappen. Door de nauwkeurige meting wordt de kleinste verandering gedetecteerd.

In welke toepassing kan ik de Oil Quality Sensor gebruiken

De Oil Quality Sensor is toepasbaar in alle applicaties waarbij olie een belangrijk onderdeel is van de equipment.

In welke olie kan ik de Oil Quality Sensor toepassen

Alle olie is geschikt mineraal, (half-) synthetisch, Bio-olie. De olie reeds in de equipment kan gewoon gebruikt worden, deze hoeft voor monitoring niet vervangen te worden.

Moet ik de sensor kalibreren na een oliewissel

Nee, de sensor hoeft niet gekalibreerd te worden na een olie wissel, omdat deze voorzien is van een digitale afdruk. Bij het wisselen van oliesoort zal er wel een nieuwe digitale afdruk gemaakt moeten worden.

Hoe nauwkeurig is de Oil Quality Sensor

Door de gecombineerde meting is een verschil van 10ppm (0,01%) detecteerbaar.

Wat kost een Oil Quality Sensor

De benodigde investering voor een Oil Quality Sensor is meestal binnen een jaar terug verdiend. Afhankelijk van de toepassing, olie volume, olie type en gebruik van de installatie. Naast de investering voor een sensor zijn er mogelijk aanvullende componenten noodzakelijk. Neem daarom contact met ons op voor meer info.

Waarom is de Oil Quality Sensor het meest nauwkeurig

De sensor combineert meerdere soorten metingen om de eigenschap van de olie te bepalen. Door deze waarden te combineren met een digitale afdruk is deze meting tot circa 60x nauwkeuriger dan sensoren met enkele meting of sensoren zonder een digitale afdruk.

Kan ik zien welke vervuiling ik in de olie heb

De meting geeft niet aan welke vervuiling of degradatie de precieze oorzaak is. De meting is een combinatie van diverse factoren en is de indicator voor actie.
Vervuiling veroorzaakt door bijv. koper, metaal, water veranderen de elektrochemische eigenschappen.

Wat is de terugverdien tijd (ROI) van de Oil Quality Sensor

Een investering in een Oil Quality Sensor heeft een gemiddelde terugverdientijd van minder dan 1 jaar. Afhankelijk van de toepassing, olievolume en onderhoudsschema is een terugverdientijd van 7 maanden mogelijk.

Wat is olieconditie monitoring

Olieconditie monitoring is het continue en real-time monitoren van de olieconditie in equipment of een installatie.

Wat is olieconditie

Olieconditie is de gezondheid van de olie gebruikt in equipement, factoren die deze conditie nadelig beïnvloeden zijn o.a. vuildeeltjes, water, verdunning door ander vloeistoffen, temperaturen, slechte filtratie.

Op welke equipment is OCM toe te passen

Olieconditie monitoring is in alle soorten equipment toepasbaar, onafhankelijk van toepassing, grootte of gebruik van de equipment.

Moet ik nog lab analyses doen

Het doen van (tussentijdse) lab analyses is niet meer nodig. Zodra de meetwaarde een indicatie geven van een mogelijk verlies van olieconditie is het advies een analyse te doen. De tussentijdse analyse (bijv. iedere 1000u) is niet meer nodig.

Welke voordeel kan ik bereiken met olieconditie monitoring

Door de real-time olieconditie te monitoren zijn verschillende voordelen te realiseren: Het eerste voordeel is om de olie tot maximale levensduur te gebruiken en niet op basis van gebruiksduur. Hierdoor is een standtijd verlenging tot wel 50% realiseerbaar, waardoor de kosten voor olievervanging met 33% worden gereduceerd.
Het tweede en mogelijke grootste voordeel kan worden bereikt door een tijdige waarschuwing bij een onverwachte problemen. Hierdoor kan een ongeplande (langdurige) stilstand worden voorkomen, wat betekent dat equipment in bedrijf blijft en kan blijven produceren. Het onderhoudsteam kan zich concentreren op het geplande onderhoud in plaats van de calamiteiten.

Hoe bespaar ik op kosten door het plaatsen van de oil quality sensor

Doordat olie pas vervangen hoeft te worden op moment dat deze zijn smerende en beschermende eigenschappen is verloren, is de standtijd van de olie langer dan wanneer de olie vervangen wordt op basis van tijdsindicatie. Dit scheelt olie, manuren, materialen en geplande stilstand. Tijd dat de installatie productie kan draaien. Tevens biedt de sensor de mogelijkheid om onverwachte snelle degradatie door invloeden te signaleren en de mogelijkheid te bieden om de installatie uit te schakelen om schade en ongepland stilstand te voorkomen.